GIỚI THIỆU

1

Công ty cổ phần Giáo dục Âm nhạc và Nghệ thuật Biểu diễn Á Châu (Asia Music & Performing Arts Education – AMPA Education) là đơn vị duy nhất  phân phối giáo trình và cung cấp các chứng chỉ quốc tế về âm nhạc & nghệ thuật biểu diễn tại khu vực Đông Nam Á. Với bề dày kinh nghiệm của mình, chúng tôi có nhận thức sâu sắc và mạnh mẽ về xu hướng phát triển ngành giáo dục âm nhạc & nghệ thuật biểu diễn tại khu vực. Thông qua việc kiến tạo nhu cầu cho các sản phẩm và cung cấp sản phẩm cho từng phân khúc thị trường phù hợp nhất, AMPA Education tập trung vào việc thúc đẩy sự phát triển của những sản phẩm giáo dục âm nhạc & nghệ thuật biểu diễn quốc tế tại Việt Nam và khu vực.

Tiên phong trong lĩnh vực đang ngày một lớn mạnh này, AMPA Education đã thiết lập những mối quan hệ chặt chẽ với các tổ chức giáo dục âm nhạc & nghệ thuật biểu diễn và các nhà xuất bản âm nhạc quốc tế, bao gồm Trinity College London (Trinity), Imperial Society of Teachers of Dancing (ISTD), National Association of Teachers of Dancing (NATD), Kindermusik và Alfred Music.

AMPA Education:

  • Cung cấp các chương trình học và chứng chỉ được công nhận toàn cầu.
  • Xây dựng mối quan hệ với các nhà cung cấp dịch vụ giáo dục tại Việt Nam và khu vực, phát triển các tính năng sản phẩm dựa trên nhu cầu cụ thể của khách hàng.
  • Thành lập mạng lưới các trung tâm khảo thí thi lấy chứng chỉ âm nhạc & nghệ thuật biểu diễn quốc tế tại Việt Nam và khu vực.
  • Đào tạo giáo viên lấy chứng chỉ quốc tế theo từng chuyên môn cụ thể thông qua chương trình Đào tạo Chuyên biệt AMPA.

Tầm nhìn & Sứ mệnh

World map made of internet and computer icons. Vector illustration concept.

Tầm nhìn:

Tạo môi trường cho mọi trẻ em trong khu vực được tiếp cận với nền giáo dục sáng tạo mang đẳng cấp quốc tế thông qua âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn, nhằm phát triển các em trở thành những công dân mang tư duy toàn cầu và những giá trị truyền thống.

Sứ mệnh:

Nâng cao trình độ, phương pháp sư phạm, cách đánh giá âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn, đạt chuẩn quốc tế đa phương diện cho cả cấp độ cộng đồng và chuyên nghiệp.