NHÂN SỰ

My Phạm

Executive Director

my.pham@ampaeducation.org

 

Teresa Hall

AMPA Dance Master Trainer, Fellow of the ISTD (Tutor and Assessor)

teresa.hall@ampaeducation.org

Cô Teresa Hall hiện là Chuyên Gia Huấn Luyện Cấp Cao của  CTCP Giáo dục Âm Nhạc và Nghệ Thuật Biểu Diễn Á Châu (AMPA Education), hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cô là Thành viên của Hội đồng Khảo thí Vũ đạo Quốc tế (Imperial Society of Teachers of Dancing – ISTD), đồng thời là Giám khảo và Giảng viên các phần của Chứng chỉ Huấn luyện Múa DDI (Diploma in Dance Instruction) và Chứng chỉ Giáo dục Múa DDE (Diploma in Dance Education) cho bộ môn Múa đương đại và Imperial Classical Ballet, ngoài ra, Cô còn có chứng chỉ Giáo dục Múa DDE cho bộ môn Tapdance. Trước khi làm việc tại AMPA Education, Cô từng là Hiệu trưởng của Trường múa Scuola di Danza TDH tại Ý, nơi Cô đồng thời cũng là Giảng viên môn Imperial Ballet và múa đương đại từ năm 1988. Trong sự nghiệp biểu diễn của mình, Cô đã từng trình diễn tại Ramses Hilton (Cairo) và Le Meridien (Damascus) trong Chương trình Paradise Diamonds, và là vũ công trưởng của Chương trình biểu diễn tại Ý – Bentornata Signora Rivista, vũ công trưởng của Chandris Cruise lines tại Caribbean, đồng thời, Cô còn tham gia biểu diễn cho Chương trình lưu diễn của Ý với In Bocca al L’Ufo – Chương trình biểu diễn cùng Renato Rascel. Trước khi tham gia huấn luyện Chương trình ISTD, Cô đã được huấn luyện chuyên nghiệp tại Trường Arts Education School London với chương trình nhạc kịch kéo dài 3 năm. Cô rất hân hạnh khi được tham gia cùng AMPA Education trong chặng đường thực hiện mục tiêu và sứ mệnh của mình – Mang đến những chương trình giáo dục nghệ thuật biểu diễn được Quốc tế công nhận tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

 

An Nguyễn

Assistant to Project Manager

an.nguyen@ampaeducation.org

 

Thư Hoàng

Assistant to Project Manager

thu.hoang@ampaeducation.org