LIÊN HỆ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

ASIA MUSIC & PERFORMING ARTS EDUCATION

Để biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ:

Email: info@ampaeducation.org

Địa chỉ:  21 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel:+84 28 7106 6988

Website: http://ampaeducation.org

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ÂM NHẠC VÀ NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN Á CHÂU

Tài khoản Ngân hàng (VND): 007.100.097.1338

Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh HCM

BẢN ĐỒ
GỬI THÔNG TIN

Gửi tin nhắnclear