CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA TRINITY COLLEGE LONDON

Trinity College London cung cấp tài liệu giảng dạy phong phú, đa dạng, được thiết kế nhằm nuôi dưỡng sự phát triển âm nhạc tại mọi cấp độ. Giáo trình và tài liệu giảng dạy Trinity College London được tôn vinh trên toàn thế giới cho tính độc đáo, với hệ thống chấm điểm tiên tiến, và cung cấp nhiều thể loại tiết mục đa dạng và nhiều sự lựa chọn linh hoạt.