CẤU TRÚC THI CHỨNG CHỈ ÂM NHẠC CLASSICAL & JAZZ

Trinity tự hào về nền tảng và đẳng cấp quốc tế của mình trong việc tổ chức, và khảo thí thi âm nhạc cổ điển Classical & Jazz. Ngoài ra, thông qua việc đổi mới giáo trình, Trinity rất chú trọng việc nhận được những đánh giá tích cực trên toàn thế giới về hệ thống chấm điểm tiên tiến, sự đa dạng và chiều sâu trong các tiết mục cũng như sự lựa chọn linh hoạt trong các kỳ thi nhạc cổ điển Classical & Jazz.

Các kỳ thi âm nhạc cổ điển Classical & Jazz của Trinity đã được áp dụng trên toàn thế giới trong suốt hơn 130 năm qua.

5

Cấu trúc thi:

Cấp độ Sơ Cấp – 5 Cấp độ 6 – 8
Ba bài thi Ba bài thi
Bài tập kỹ thuật
Âm giai & Hợp âm rải và Ba bài tập
Bài tập kỹ thuật
Âm giai & Hợp âm rải và Ba bài tập
Bài kiểm tra bổ trợ
Chọn HAI trong số các kỹ năng sau:
– Thị tấu
– Kỹ năng nghe
– Ứng tấu Âm nhạc
– Kiến thức Âm nhạc
Bài kiểm tra bổ trợ 1
Thị tấu
Bài kiểm tra bổ trợ 2
Một trong những kỹ năng sau: Ứng tấu âm nhạc hoặc Kỹ năng nghe