THÔNG TIN VỀ CÁC KỲ THI

Để biết thông tin chi tiết về kỳ thi và lịch thi, vui lòng liên hệ AMPA Education qua email info@ampaeducation.org hoặc gọi đến chúng tôi theo số điện thoại +84 28 7106 6988.