THÔNG TIN VỀ CÁC KỲ THI

Phân Loại

Điểm

Xuất Sắc

87-100

Tốt

75-86

Đạt

60-74

Không Đạt – bậc 1 45-59
Không Đạt – bậc 2 0-44

 

CÁC KỲ THI TRINITY TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

STT

Trung tâm Khảo thí thi Ngày thi Môn thi Trạng thái

Hạn đăng ký

01

Học viện Âm nhạc và Nghệ thuật Biểu diễn SOUL (SMPAA)
214-216 Pasteur, P.6, Q.3, Hồ Chí Minh
14 – 17/12/2013 Rock & Pop và Nhạc cổ điển Hoàn Thành

X

02

Học viện Âm nhạc và Nghệ thuật Biểu diễn SOUL (SMPAA)
214-216 Pasteur, P.6, Q.3, Hồ Chí Minh
07 – 09/07/2014 Rock & Pop và Nhạc cổ điển Hoàn Thành

X

03

Học viện Âm nhạc và Nghệ thuật Biểu diễn SOUL (SMPAA)
214-216 Pasteur, P.6, Q.3, Hồ Chí Minh
08/11/2014 Lý Thuyết Âm Nhạc Hoàn Thành

X

04

Học viện Âm nhạc và Nghệ thuật Biểu diễn SOUL (SMPAA)
214-216 Pasteur, P.6, Q.3, Hồ Chí Minh
22/06/2015 Nhạc cổ điển Hoàn Thành

X

05

Học viện Âm nhạc và Nghệ thuật Biểu diễn SOUL (SMPAA)
214-216 Pasteur, P.6, Q.3, Hồ Chí Minh
24 – 27/06/2015 Rock & Pop Hoàn Thành

X

06

Học viện Âm nhạc và Nghệ thuật Biểu diễn SOUL (SMPAA)
214-216 Pasteur, P.6, Q.3, Hồ Chí Minh
07/11/2015 Lý Thuyết Âm Nhạc Hoàn Thành

X

Công ty cổ phần Giáo dục Âm nhạc và Nghệ thuật Biểu diễn Á Châu  tự hào là đại diện đầu tiên của Trinity College London tại Việt Nam. AMPA Education cung cấp đầy đủ tất cả các chứng chỉ từ Trinity College London cho thể loại nhạc Cổ điển Classical & Jazz và Rock & Pop.

Để biết thêm chi tiết về các kỳ thi Trinity, vui lòng truy cập www.trinitycollege.com/music