KỲ THI CHỨNG CHỈ ÂM NHẠC DIPLOMA

Trinity Diploma là chứng chỉ âm nhạc cấp độ cao nhất của Trinity College London, tiếp nối các kỳ thi Trinity theo Cấp độ, yêu cầu tiêu chuẩn biểu diễn và sự am hiểu âm nhạc chuyên nghiệp hơn từ các thí sinh. Trinity cung cấp Chứng chỉ Recital Diploma cho nhạc công cổ điển Classical & Jazz và chứng chỉ Pro-Music Diploma cho các nghệ sĩ trên con đường sự nghiệp nghệ thuật chuyên nghiệp.

Chứng chỉ Trinity Diploma kiểm tra và đánh giá phương pháp sư phạm và khả năng giảng dạy các bộ môn thanh nhạc và nhạc cụ, bao gồm giảng dạy lớp solo và lớp nhóm. Chứng chỉ bao hàm cả kiến thức lý thuyết, thực hành, và phương pháp sư phạm. Chứng chỉ Diploma bậc cao nhất là chứng chỉ FTCL yêu cầu thí sinh thực hiện luận án/ nghiên cứu gốc về lĩnh vực giáo dục âm nhạc và được đánh giá bởi các chuyên gia âm nhạc.

9