Vận động Sáng tạo

Vận động Sáng tạo là chương trình vũ đạo cơ bản, kết hợp việc làm chủ vận động và nghệ thuật biểu cảm, nhằm khuyến khích trẻ em từ 3 – 4 tuổi vận động với tinh thần vui vẻ, đồng thời giúp trẻ học hỏi và khám phá. Trẻ sẽ học thông qua hình thức làm theo, vận động, quan sát và tìm hiểu; qua đó, giúp trẻ tự tin vào bản thân và xây dựng cá tính riêng.

Chương trình sẽ là tiền đề và là nền tảng để trẻ tiếp tục theo đuổi các bộ môn vũ đạo khác nhau.

Để tìm hiểu thêm về chương trình, vui lòng liên hệ info@ampaeducation.org hoặc (+84) 28 7106 6988