Chứng chỉ Vũ đạo Quốc tế ISTD

Được thành lập vào năm 1904, ISTD (Imperial Society of Teachers of Dancing) là một trong những hội đồng khảo thí và đánh giá vầ vũ đạo hàng đầu thế giới. ISTD bao gồm nhiều thể loại vũ đạo nhất hiện nay, từ Ballet Cổ điển và Ballroom đến Commercial Hip Hop hiện đại. Trong hơn 110 năm qua, ISTD đã mang đến những chuơng trình đào tạo tiêu chuẩn cho các giáo viên và giám khảo vũ đạo, giúp họ huấn luyện cho học viên trước các kỳ thi, đồng thời phát triển kỹ thuật mới và chia sẻ niềm đam mê vũ đạo.

Các kỳ thi của ISTD được chứng nhận bởi Văn phòng Chuyên môn và Quy chế thi của Vuơng Quốc Anh OFQUAL. 

Chứng chỉ Vũ đạo Quốc tế NATD 

Được thành lập vào năm 1906, NATD (National Association of Teachers of Dancing) là một trong những hội đồng khảo thí vũ đạo quốc tế hàng đầu thế giới. NATD khuyến khích sự đa dạng, giá trị cá nhân cũng như những giá trị văn hóa. NATD cam kết mang đến dịch vụ với chất lượng tốt nhất, đảm bảo tính trung thực và công bằng. Bên cạnh đó, NATD còn cung cấp các kỳ thi vũ đạo khuyến khích sự sáng tạo, tích cực và phát triển tối đa tiềm năng của mỗi cá nhân.

NATD là hội đồng khảo thí quốc tế duy nhất trên thế giới phát triển giáo trình và thiết kế các kỳ thi vũ đạo cho bộ môn Múa Đương Đại theo cấp độ được chứng nhận bởi Văn phòng Chuyên môn và Quy chế thi của Vuơng Quốc Anh OFQUAL.


Để tìm hiểu thêm về chương trình, vui lòng liên hệ info@ampaeducation.org hoặc (+84) 28 7106 6988.