AMPA Education khởi đầu với các dự án giáo dục âm nhạc /nghệ thuật, mở ra cơ hội tiếp cận với GIáo dục sáng tạo đến tất cả trẻ em. Chúng tôi tự hào là một trong những đơn vị đầu tiên phân phối giáo trình và cung cấp các chứng chỉ quốc tế về âm nhạc / nghệ thuật biểu diễn tại khu vực châu Á, nhằm giới thiệu những chương trình đào tao phù hợp với từng độ tuổi và năng lực, cùng bằng cấp giá trị cho học viên Việt Nam và khu vực châu Á:

• Trinity College London (Trinity) – Hội đồng Khảo thí âm nhạc Úc AMEB
• Hiệp hội các Trường Âm nhạc Hoàng gia ABRSM
• Hội đồng Khảo thí Vũ đạo quốc tế ISTD

• Học viện vũ đạo hoàng gia Anh RAD
• Hội đồng Khảo thí Vũ đạo quốc tế NATD