Dance Auditions

Dance Auditions

Chương trình đào tạo giáo viên vũ đạo quốc tế bộ môn múa đương đại. Đây là cơ hội cho các giáo viên vũ đạo tiềm năng được học hỏi và đào tạo theo chương trình Múa Đương đại quốc tế NATD từ các chuyên gia giàu kinh nghiệm và nhận chứng chỉ sau 4 ngày huấn luyện!

  • Thời gian tuyển chọn: 10:00am, thứ Hai 22/07/2019
  • Hạn đăng ký: 20/07/2019
  • Địa điểm: SMPAA, 214 Pasteur, Q.3, TP.HCM
Dance Auditions
  • Organized by: AMPA Education
  • Venue: SMPAA
  • Email: info@ampaeducation.org