Trinity Workshop

Trinity Workshop

Chương trình đã giúp học viên hiểu rõ hơn về phương pháp thanh nhạc "Hát Như Nói", cách biểu đạt bằng âm nhạc, quá trình sản xuất âm nhạc, kỹ năng biểu diễn và còn nhiều hơn nữa. Buổi workshop này là một trong những hoạt động nhằm mang cộng đồng nghệ thuật đến gần nhau hơn và tạo thêm nhiều cơ hội cho các học viên được tiếp cận / cập nhật các phương pháp âm nhạc khác nhau trên thế giới. Vào ngày 2/4, AMPA Education và Nhạc viện TP.HCM đã cùng nhau tổ chức thành công workshop "Trinity Live Roadshow 2019: Âm Nhạc - Nghệ Thuật Kết Nối". Dưới sự dẫn dắt của:

  • Cô Triệu Yên - Thạc sĩ Nghệ thuật chuyên ngành Biểu diễn Thanh nhạc
  • Ông Michael Choi - Đồng sáng lập / Giám đốc Điều hành InQ International
Trinity Workshop
  • Organized by: AMPA Education
  • Venue: SMPAA