Hành trình của Tổ chức Giáo Dục Âm nhạc & Nghệ thuật Biểu diễn Á Châu (AMPA Education)

AMPA Education là một tổ chức phi chính phủ quốc tế với mục tiêu xây dựng nền tảng giáo dục sáng tạo nhằm mang đến cho thế hệ trẻ cơ hội tiếp cận/cảm nhận âm nhạc và nghệ thuật. Trọng tâm chính của AMPA Education là nâng cao nhận thức và phát triển giáo dục sáng tạo thông qua dự án kiến tạo các Không gian Mơ ước – Dream Space trên khắp Việt Nam. Chúng tôi cải tạo và cung cấp các trang thiết bị, mang đến môi trường học tập âm nhạc và nghệ thuật cho học sinh trên toàn quốc. Bên cạnh đó, thông qua các dự án trao tặng học bổng âm nhạc và nghệ thuật đến những trẻ em kém may mắn, các lớp giáo dục âm nhạc tại các mái ấm/trại mồ côi, các tài trợ hiện vật, chúng tôi tin rằng giáo dục sáng tạo sẽ có sức ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng.

Dự án Cộng đồng

Đội ngũ

chi Ha My copy

Phạm Doãn Hà My

Giám đốc Điều hành
Mr Nicholas Keyworth copy

Nicholas Keyworth

Thành viên Ban cố vấn
Co Dung copy

Nguyễn Thị Ngọc Dung

Giám đốc Âm nhạc
Co Teresa copy

Teresa Hall

Huấn luyện viên Vũ đạo Cấp cao
Dr Alexander Tu copy

Alexander Tú Nguyễn

Thành viên Ban cố vấn