CÙNG CHUNG TAY

Sự hỗ trợ đáng quý của các nhà tài trợ sẽ tạo điều kiện cho trẻ em Việt Nam có cơ hội được tiếp cận với nền tảng giáo dục sáng tạo theo tiêu chuẩn quốc tế thông qua âm nhạc và nghệ thuật. Cùng chung tay đồng hành ngay hôm nay với AMPA Education thông qua

Đối tác của Chúng tôi

20+

Tình nguyện viên

200+

Phần quà

26+

Dự án đã hoàn thành

5+

Nhà tài trợ

    trở thành tình nguyện viên

    Copyright 2024 Asia Music & Performing Arts Education (AMPA Education) | All rights reserved