Chúng tôi hy vọng được hợp tác cùng những đối tác có chung chí hướng nhằm đóng góp và mang đến nền tảng giáo dục sáng tạo đúng nghĩa cho tất cả trẻ em.

Chúng tôi cần sự hỗ trợ của bạn

Chúng tôi rất trân trọng những sự hỗ trợ của các bạn tình nguyện viên. Các bạn có thể cùng chúng tôi tạo ra những sự khác biệt thông qua việc đóng góp thời gian, kiến thức và kĩ năng của bạn cho các dự án của AMPA Education.

Đóng góp hỗ trợ cho dự án

Hỗ trợ ngay hôm nay nhằm tạo điều kiện cho trẻ em Việt Nam có cơ hội được tiếp cận với nền tảng giáo dục sáng tạo theo tiêu chuẩn quốc tế thông qua âm nhạc và nghệ thuật.

Liên hệ với chúng tôi

Đồng hành cùng AMPA Education, bạn đang cùng chung tay với chúng tôi trên hành trình xây dựng nền tảng giáo dục sáng tạo cho trẻ em Việt Nam.

Sự kiện của chúng tôi

Các tổ chức trong nước và
quốc tế đã và đang hỗ trợ

Trân trọng cảm ơn các đối tác đã đồng hành cùng chúng tôi trên hành trình mang giáo dục sáng tạo đến trẻ em Việt Nam.