Các dự án

01

Dream Space

Dream Space là dự án trọng điểm của AMPA Education, hướng đến hệ thống trường tiểu học tại Việt Nam, giúp trẻ có thể tiếp cận với không gian âm nhạc và nghệ thuật sáng tạo. Dự án Dream Space bao gồm việc cải tạo phòng học, trang bị các nhạc cụ và dụng cụ nhằm mục đích tiếp cận giáo dục âm nhạc và nghệ thuật một cách toàn diện.

02

Học bổng Trịnh Công Sơn

Học bổng Trịnh Công Sơn nhằm hỗ trợ các tài năng âm nhạc có hoàn cảnh khó khăn bằng việc hỗ trợ chi phí chương trình giáo dục âm nhạc & trình diễn nghệ thuật, chương trình học phổ thông và chương trình tiếng Anh.

03

Nâng cao năng lực giáo viên – TCE (Âm Nhạc và Nghệ Thuật)

Nhằm nâng cao năng lực giảng dạy cho các giáo viên âm nhạc / nghệ thuật, AMPA Education tổ chức các khóa học / hội thảo / lớp học chuyên đề ngắn hạn và dài hạn nhằm phát triển năng lực của giáo viên.

04

CHƯƠNG TRÌNH “MÓN QUÀ NHỎ”

Chương trình Tài trợ hiện vật (ví dụ: tài liệu âm nhạc, lệ phí thi, v.v) nhằm hỗ trợ các cá nhân có hoàn cảnh khó khăn có ước muốn nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc / biểu diễn nghệ thuật.

05

Dàn nhạc giao hưởng Sài Gòn

Dàn nhạc Giao hưởng Sài Gòn (SPO) là một trong những thành viên thuộc sự bảo trợ của tổ chức phi lợi nhuận Giáo Dục Âm Nhạc & Nghệ Thuật Biểu Diễn Á Châu (AMPA Education), nhằm phát triển nghệ thuật biểu diễn âm nhạc giao hưởng thính phòng tại Việt Nam.

Copyright 2024 Asia Music & Performing Arts Education (AMPA Education) | All rights reserved