Học bổng Trịnh Công Sơn

Học bổng Trịnh Công Sơn được thành lập bởi Gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, phối hợp cùng Tổ chức phi chính phủ AMPA Education (Tổ chức Giáo dục Âm nhạc & Nghệ thuật biểu diễn Á Châu), nhằm tôn vinh nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, một trong những nhạc sĩ, nhà thơ và hoạ sĩ tài năng hàng đầu Việt nam. Học bổng Trịnh Công Sơn hỗ trợ các tài năng âm nhạc có hoàn cảnh khó khăn bằng việc hỗ trợ toàn bộ chi phí chương trình giáo dục âm nhạc & trình diễn nghệ thuật, chương trình học phổ thông và chương trình tiếng Anh.

Copyright 2024 Asia Music & Performing Arts Education (AMPA Education) | All rights reserved