Nâng cao năng lực giáo viên – TCE (Âm Nhạc và Nghệ Thuật)

Vấn đề hiện nay?

Thực tế hiện nay có một sự thiếu hụt nghiêm trọng về số lượng giáo viên âm nhạc / nghệ thuật có chuyên môn, có sự am hiểu về văn hóa âm nhạc / nghệ thuật trong khi nhu cầu học các bộ môn này đã bắt đầu tăng lên trong vài năm qua. Bên cạnh đó, năng lực của các giáo viên trở thành một mối quan tâm lớn bởi sự hạn chế của các chương trình đào tạo chuyên nghiệp.

Nâng cao năng lực giáo viên (TCE) là gì?

Nhằm nâng cao năng lực giảng dạy cho các giáo viên âm nhạc / nghệ thuật, AMPA Education tổ chức các khóa học / hội thảo / lớp học chuyên đề ngắn hạn và dài hạn nhằm phát triển năng lực của giáo viên. Tất cả các hoạt động đào tạo chuyên sâu sẽ được thực hiện bởi các chuyên gia và giảng viên cấp cao trong các lĩnh vực tương ứng.

Copyright 2024 Asia Music & Performing Arts Education (AMPA Education) | All rights reserved