Dream Space

Vấn đề hiện nay?

Giáo dục Sáng tạo đang trở nên quan trọng hơn lúc nào hết và là một trong những hướng tiếp cận mới trong giáo dục thế hệ tương lai. Giáo dục âm nhạc vì thế đóng vai trò thiết yếu trang bị cho thế hệ trẻ những kỹ năng cần thiết để thành công.

AMPA Education với nhiệm vụ “Kết nối – Giáo dục – Phát triển cộng đồng qua Âm Nhạc và Nghệ Thuật”, trên cơ sở nền tảng, cung cấp hỗ trợ phần cứng và phần mềm trong giáo dục âm nhạc và nghệ thuật cũng như nâng cao nhận thức về việc giáo dục sáng tạo là một yếu tố quan trọng như các môn khoa học.

Dream Space là gì?

Dream Space là dự án trọng điểm của AMPA Education, hướng đến hệ thống trường tiểu học tại Việt Nam, giúp trẻ có thể tiếp cận với không gian âm nhạc và nghệ thuật sáng tạo. Dự án Dream Space bao gồm việc cải tạo phòng học, trang bị các nhạc cụ và dụng cụ nhằm mục đích tiếp cận giáo dục âm nhạc và nghệ thuật một cách toàn diện.

Để cập nhật thêm các thông tin về dự án Dream Space, vui lòng truy cập trang Facebook tại đây hoặc kênh
Youtube của chúng tôi tại đây

Copyright 2024 Asia Music & Performing Arts Education (AMPA Education) | All rights reserved